יום ה', י’ בסיון תשע”ח

במהלך השבועיים האחרונים הילדים למדו וחוו את חג הסוכות באמצעות הכנת קישוטים ולמידה בתוך הסוכה. 7 .jpg