יום ב', יא’ באדר תשע”ח
7/3 סיור בית העדות כיתות ה'
פורסם: 13:59 (19/03/17) שרה נתניה